Nieuws

Hoge Raad verduidelijkt begrip verletkosten

Moet een zelfstandig beroepsbeoefenaar in persoon een rechtszaak bijwonen? Dan heeft hij bij succesvol procederen recht op vergoeding van verletkosten. De Hoge Raad heeft bepaald dat een ondernemer niet alleen recht heeft op een vergoeding voor de tijd gemoeid met het bijwonen van de zitting en de reistijd, ook komt hij in aanmerking voor vergoeding …

Meer informatie


Vergoeding voor afgelaste evenementen met SEG22

Organisatoren van evenementen die eerder dit jaar niet doorgingen vanwege een evenementenverbod door de coronamaatregelen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming: de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) is open. Een aanvraag indienen kan tot 28 december 2022 17.00 uur. SEG22 vergoedt een deel van de kosten als het evenement is afgelast vanwege een evenementenverbod van …

Meer informatie


Nota van wijziging Belastingplan 2023

De in de aanbiedingsbrief bij het Belastingpakket 2023 aangekondigde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn onder meer de begrenzing van de giftenaftrek voor periodieke giften en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling opgenomen. Aanpassen giftenaftrek voor periodieke giften De aftrek van periodieke giften aan ANBI’s …

Meer informatie


Tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB’ers

Het kabinet gaat energie-intensieve MKB’ers helpen met een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) schrijven de ministers Adriaansens en Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. Naast een tijdelijk prijsplafond voor kleinverbruikers komt er een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling voor het energie-intensief MKB. De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat …

Meer informatie


Betaalpauze coronaschulden met drie maanden verlengd

Staatsecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer in een brief van 8 september 2022 laten weten ondernemers de mogelijkheid te bieden een betaalpauze in te lassen. Op verzoek van de Tweede Kamer is deze betaalpauze verlengd van drie naar zes maanden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september jl. hebben de Tweede Kamerleden Hermans en Heerma …

Meer informatie


Zwart geld ontdekt door vergoeding vanwege inbraak safeloket

Ontvangt de huurder van een safeloket van de bank een vergoeding omdat in zijn safeloket is ingebroken? Die vergoeding kan dan de Belastingdienst opmerkzaam maken op de voormalige, wellicht verzwegen, inhoud van het safeloket. Een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet op een man die een safeloket heeft gehuurd bij een bank in Nederland. In die …

Meer informatie


Hoorrecht blijft intact als afspraak maken mislukt

Het recht te worden gehoord is een belangrijk recht van een belastingplichtige. Lukt het een keer niet om een afspraak te maken? Dan mag de inspecteur niet zomaar ervan uitgaan dat iemand afziet van zijn recht om te worden gehoord. Een bv dient een bezwaarschrift in tegen de BPM die zij heeft voldaan op haar …

Meer informatie


RVO waarschuwt voor terugvordering TVL-schuld door CJIB-deurwaarder

RVO stuurt het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen binnenkort door naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het gaat om ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet reageerden op veelvuldige berichten en telefoontjes. RVO begrijpt dat in deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen …

Meer informatie


Winst bv niet structureel laag? Betaal gebruikelijk loon!

Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege te laten. De inspecteur corrigeert voor het jaar 2014 het loon van een dga van een bv door het gebruikelijk loon vast te stellen gesteld op € 10.000. Daarnaast past de fiscus een bijtelling op het …

Meer informatie


Bereken rente over schuld van vermogende dga

Heeft een bv een zakelijke vordering op haar dga? En heeft die dga genoeg vermogen om deze schuld af te lossen? Dan moet de bv de dga een zakelijke rente in rekening brengen. Een bv verkoopt haar onroerende zaken in Nederland aan een derde. Deze koper stort het verschuldigde bedrag van € 650.000 op een bankrekening …

Meer informatie