Financiële administratie

Voor u als ondernemer is het van belang dat u zich kunt concentreren op uw “core-business”. Het voeren van de financiële administratie zal daar over het algemeen geen deel van uitmaken. Aangezien de financiële administratie een wezenlijk onderdeel van uw onderneming uitmaakt is het van belang dat deze op een juiste en tijdige wijze wordt verwerkt.

Als u op uw financiële administratie kunt vertrouwen is het een managementinstrument waarmee u uw onderneming kunt (bij)sturen en tijdig kunt inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Begroting

Tevens is het van belang om verder te kijken dan het huidige jaar. Door het opstellen van een (meerjaren) begroting komt u in de toekomst niet voor verassingen te staan.

Rapportages

Door middel van het opstellen van maand- of kwartaal rapportages kunnen wij voor u nagaan of u de begrote doelstellingen heeft behaald. Zijn er grote afwijkingen ten opzichte van de begroting? Administratiekantoor Fatax B.V. zal samen met u onderzoeken hoe deze verschillen ontstaan zijn en welke maatregelingen getroffen kunnen worden om verdere afwijkingen te voorkomen.

Het samenstellen van de jaarrekening

Aan het eind van ieder boekjaar wordt het tijd om de balans op te maken. “Hoe heb ik het het afgelopen jaar gedaan?” en “waar zitten de mogelijkheden om het volgend jaar nóg beter te doen?” zijn veelgehoorde vragen van ondernemers.

Door middel van het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar kan Administratiekantoor Fatax B.V. u antwoord geven op bovengenoemde en andere vragen. Daarnaast is de jaarrekening een waardevol instrument voor toekomstige relaties. De jaarrekening geeft de financiële situatie van uw onderneming over het afgelopen boekjaar weer (inclusief het daaraan voorafgaande jaar) en stelt uw potentiële relaties in staat om een gedegen financieel beeld van uw onderneming te krijgen.

De medewerkers van Administratiekantoor Fatax B.V. hebben jarenlange ervaring met het samenstellen van jaarrekeningen voor het midden- en kleinbedrijf. Zij kunnen u aan de hand van uw jaarrekening gericht advies geven over uw onderneming en de besparingsmogelijkheden om het rendement van uw onderneming optimaal te krijgen en te houden!

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen of een offerte aanvragen.