Nieuws

Boeterente op aflossing na verdeling volledig aftrekbaar

Na de verdeling van een huwelijksgemeenschap kan de ex-echtgenoot die in de echtelijke woning blijft wonen, besluiten om de hypotheek voortijdig af te lossen. Als deze aflossing niet voortvloeit uit een verrekeningsafspraak, kan hij de boeterente volledig aftrekken. Op 8 maart 2016 sluiten twee echtgenoten die in een echtscheiding liggen een echtscheidingsconvenant. Zij spreken af …

Meer informatie


Ondernemersorganisaties bepleiten voorkomen lockdown

Ondernemersorganisaties bepleiten voorkomen lockdown Als het aan VNO-NCW en MKB Nederland ligt, moet alles in werk worden gesteld om een lockdown te voorkomen. Mocht het kabinet aanstaande vrijdag onverhoopt toch nieuwe beperkingen afkondigen voor ondernemers dan kan dit volgens MKB-Nederland en VNO-NCW niet zonder compensatie. Bijvoorbeeld door de corona-booster prik in de tijd versneld naar …

Meer informatie


Loon meestverdienende werknemer nog steeds relevant voor dga

Hoewel het loon bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking erg belangrijk is in de gebruikelijkloonregeling, is het loon van de meestverdienende werknemer ook van belang. Een man is dga van een holding, die 48% van de aandelen en ongeveer 2% van de certificaten houdt in een tussenhoudstervennootschap. Deze tussenhoudstervennootschap bezit (in)direct alle aandelen in vijftien bedrijven. …

Meer informatie


Vaststelling TVL Q1 en TVL Q2

RVO schat in dat de 14.000 ondernemers die de vaststelling voor TVL Q1 nog niet hebben ingediend een nabetaling krijgen. Deze nabetaling kan sneller plaatsvinden als de ondernemers uiterlijk 11 november 2021 akkoord gaan met de vooraf ingevulde gegevens. Vanaf 29 november 2021 krijgen de 63.000 ondernemers die TVL Q2 hebben aangevraagd en toegekend per …

Meer informatie


Waarde grond in box 3 kan negatief zijn

Volgens Rechtbank Noord-Nederland kan een perceel grond in box 3 een negatieve waarde hebben. Een man is eigenaar van een perceel braakliggende, vervuilde grond. Hij rekent dit perceel tot zijn ondernemingsvermogen. De man staakt in 2011 zijn onderneming, waarop het vervuilde perceel naar zijn privévermogen overgaat. De voormalige ondernemer kent geen waarde toe aan het …

Meer informatie


Mogelijk geen heffing als informatie achteraf onjuist

In het vervolg kan een belastingplichtige ook vertrouwen ontlenen aan een inlichting als zijn schade bestaat uit de heffing bij juiste wetstoepassing. De Hoge Raad is namelijk omgegaan voor wat betreft het zogeheten dispositievereiste. Een man sluit in 1989 een lijfrenteverzekering af met als einddatum 2015. In 2015 overweegt hij deze lijfrenteverzekering af te kopen …

Meer informatie


Verdere verlaging energiebelasting voor bedrijven

Naar aanleiding van een motie bij het Belastingplan 2022 heeft het kabinet op 5 november 2021 besloten ook de tweede en derde schijf elektriciteit te verlagen. Dit komt met name ten goede aan MKB-bedrijven met een hoger energieverbruik. De op 15 oktober 2021 aangekondigde verlaging wordt daarvoor aangepast. Op 15 oktober 2021 kondigde het kabinet …

Meer informatie


Vermogensmix box 3 is volgens A-G strijdig met EVRM

Advocaat-generaal Niessen komt tot de conclusie dat de vermogensmix in de vermogensrendementsheffing botst met het eigendomsrecht in het EVRM. Zijn advies aan de Hoge Raad is om de vermogensmix niet toe te passen. Het regime van de vermogensrendementsheffing kent sinds 1 januari 2017 twee forfaitaire rendementen. In 2021 bedraagt het forfaitair rendement voor rendementsklasse I …

Meer informatie


Erfenis niet ontvangen, toch betalen!

Een erfgenaam die een erfenis (beneficiair) aanvaardt, moet over die erfenis erfbelasting betalen. Ook als de executeur-testamentair de nalatenschap weigert uit te betalen. Vader is in 2017 overleden. In zijn testament is zijn dochter als enig erfgenaam aangewezen. Een derde is als executeur-testamentair benoemd. De dochter heeft geen aangifte erfbelasting gedaan. De inspecteur legt haar …

Meer informatie


Schadevergoeding voor waterschade Limburg

Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen die in juli 2021 waterschade hebben geleden door het hoogwater en de overstromingen in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant kunnen tot en met 15 december 2021 een beroep doen op de Regeling WTS juli 2021 (waterschade Limburg). De WTS juli 2021 geeft …

Meer informatie