Nieuws

Teruggekeerde dochter telt als derde voor uitzendregeling

Een kind dat eenmaal de ouderlijke woning heeft verlaten, gaat in de ogen van de fiscus in principe niet meer tot de huishouding van de ouders behoren. Laat een uitgezonden ouder zo’n kind in de voormalige ouderlijke woning verblijven tijdens de uitzending? Dan kan deze omstandigheid de toepassing van de uitzendregeling verhinderen. Een dochter van …

Meer informatie


Einde overgangsregeling 30%-regeling nadert

De AWVN attendeert werkgevers op het naderende einde van de overgangsregeling van de 30%-regeling voor werknemers die tussen 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 een 30%-regelingsbeschikking hebben ontvangen. Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van acht naar vijf jaar. Voor bestaande 30%-regelingen geldt een overgangsregeling die …

Meer informatie


Inspectie SZW moet zich niet richten op boetes

De Inspectie SZW moet niet boetes vooropstellen maar het verbeteren van de werkwijze in bedrijven. Dat zegt VNO-NCW in reactie op berichten dat de inspectie de afgelopen jaren onterechte en te hoge boetes heeft gegeven aan vooral ondernemers in het MKB. De Inspectie SZW hanteert sinds 2013 een hardere fraudeaanpak. Uit het jaarverslag 2019 blijkt …

Meer informatie


Maak bij aanpassing bestelauto meteen een foto!

Past een ondernemer zijn bestelauto dusdanig aan dat deze alleen nog maar geschikt is voor goederenvervoer? Dan doet hij er goed aan meteen foto’s te maken. Daardoor kan hij namelijk aannemelijk maken dat vanaf die datum geen privégebruik mogelijk is. Een man drijft via zijn eenmanszaak een koeriersbedrijf. Tot zijn ondernemingsvermogen behoort onder andere een …

Meer informatie


Opnieuw bevestiging verdeling KIA door vennoten

De berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverbanden is een onderwerp waarover al diverse fiscale beroepsprocedures zijn gevoerd. Deze zaken weerhouden Hof Den Haag er niet van om deze aftrek naar winstgerechtigdheid te verdelen. Twee vennoten drijven een onderneming in de vorm van een VOF. Ieder is gerechtigd tot de helft van de winst uit die …

Meer informatie


Vordering reistijdvergoeding toegewezen

Een man vindt dat hij, tijdens de tijd dat hij werd uitgezonden door een uitzendbureau, op basis van de cao recht heeft op reistijdvergoeding. Nadat hij door het uitzendbureau niet meer ter beschikking wordt gesteld, probeert hij via de rechter de vergoeding af te dwingen. Centraal staat het geschil over de toewijzing van de transitievergoeding …

Meer informatie


Lening om dga te onderhouden is verkapt dividend

Neemt een dga jarenlang geld op van zijn rekening-courant bij zijn bv om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen? En heeft hij daarnaast nauwelijks inkomen uit werk en woning? Dan zal de fiscus deze de opnamen waarschijnlijk bestempelen als verkapte dividenden. Een dga heeft bij zijn holding een rekening-courantschuld (rc-schuld). Deze schuld is …

Meer informatie


Nieuwe auto kan wel wat transportschade hebben

Een auto met een beetje transportschade kan voor de BPM-heffing nog steeds kwalificeren als een nieuwe auto. Het gaat erom dat de kilometerstand laag genoeg is, zo oordeelt de Hoge Raad. Een man laat in 2016 een auto inschrijven in het Nederlandse kentekenregister. Deze auto is op 29 juli 2016 in Oostenrijk voor het eerst …

Meer informatie


Weinig nieuwe cao’s

Er worden nog steeds weinig nieuwe cao’s afgesloten. Dit komt door onzekerheid over een tweede coronagolf en een mogelijke nieuwe lockdown meldt AWVN. Op dit moment heeft een recordaantal van 246 cao’s de einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. AWVN stelt wel vast dat in veel bedrijven en bedrijfstakken de onderhandelingen …

Meer informatie


CNV wil acute coronacrisis hulpverlening

Om eenzaamheid door thuiswerken en stress op de werkvloer tegen te gaan, pleit het CNV voor het oprichten van een psychisch noodhulpfonds. 29% van de werkenden kampt met steeds meer werkstress. 38% doet zijn/haar werk met minder plezier en 21% zegt dat de sfeer op het werk steeds grimmiger wordt. Ook geeft ruim 1 op …

Meer informatie