Nieuws

Geen nieuw feit bij opleggen navorderingsaanslag

Vloeit de navorderingsaanslag voort uit een feit dat bij het opleggen van de definitieve aanslag bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn? Dan is geen sprake van een nieuw feit en kan geen navorderingsaanslag worden opgelegd. Een man heeft zich sinds 2013 ingeschreven als ondernemer. Hij houdt zich bezig met het aanbieden van technische …

Meer informatie


Hogere loonafspraken in cao’s

De loonafspraken die in september zijn gemaakt, zijn met een gemiddelde van 2,4% de hoogste sinds de corona-pandemie en -maatregelen een rol spelen in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het aantal nieuw afgesproken cao’s was in de afgelopen maand 17, een normaal aantal. Uit het cao-maandbericht van AWVN, arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, blijkt dat er grote verschillen zijn …

Meer informatie


Ondernemersportaal vervalt voor btw-aangifte

Vanaf 2022 kunnen ondernemers geen btw-aangifte meer doen via het ondernemersportaal. De Belastingdienst adviseert ondernemers daarom nu al over te stappen naar een andere manier van aangifte doen. Ruim 180.000 ondernemers met een eenmanszaak, van wie is bekend dat zij het ondernemersportaal gebruiken om btw-aangifte te doen, kunnen binnenkort een brief van de Belastingdienst verwachten. …

Meer informatie


Voor verruimde schenkvrijstelling geen 180-dagenregel

Heeft de inspecteur het beroep op de verruimde schenkvrijstelling voor de schenkbelasting geaccepteerd? Dan vloeit daaruit dwingend voort dat die verkrijging geen fictief erfrechtelijke verkrijging is, want de 180-dagenregel is niet van toepassing. Een zoon ontvangt van zijn moeder op 10 januari 2014 een schenking van € 5.141. Daarna ontvangt hij op 4 juli 2014 …

Meer informatie


Renteaftrek over 35% aandeel in bouwkundig splitsbaar pand

Een belang van minder dan 50% in een pand, dat volgens het kadaster niet is opgesplitst, kan toch een eigen woning zijn. Tenminste, als de bewoners dit (bouwkundig splitsbare) deel bewonen. Dat blijkt uit een oordeel van Hof Den Haag. Twee echtparen zijn samen eigenaar van een woning. Het ene echtpaar bezit 35% van de …

Meer informatie


Bedrijven krijgen voldoende ruimte om schulden te betalen

Volgens staatssecretaris Vijlbrief krijgen bedrijven veel ruimte om tot een oplossing te komen voor de schulden die door de coronacrisis zijn ontstaan. Hij ziet nog geen aanleiding om de regelingen van persoonlijke aansprakelijkheid van ondernemers te wijzigen. Tweede Kamerleden wilden van de staatssecretaris weten of het klopt dat een ondernemer die vanaf 1 oktober 2021 …

Meer informatie


Beheer bankrekeningen niet aannemelijk gemaakt

In beginsel is degene die over vermogen kan beschikken degene die de inkomsten uit sparen en beleggen geniet. Bij banktegoeden is dat in de regel de rekeninghouder. Meent de rekeninghouder dat hij niet degene is die belasting moet betalen over het vermogen? Dan moet de rekeninghouder dit aannemelijk maken. De vader van een man is …

Meer informatie


Zonder contractuele aflossingsverplichting geen renteaftrek

Voor aftrek van rente betaald op een lening voor de eigen woning geldt dat de lening ten minste annuïtair en in ten minste 30 jaar moet zijn afgelost. Er is geen aftrek als in de overeenkomst voornoemde aflossingsverplichting niet contractueel is overeengekomen. Het feitelijk wel in 30 jaar annuïtair aflossen is dan niet meer van …

Meer informatie


Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangepast

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen minister Koolmees verzocht om de complexiteit van het wetsvoorstel, in overleg met pensioenuitvoerders, te verminderen. Het voorstel tot aanpassing van de uitstelmogelijkheid van een bedrag ineens is door staatssecretaris Wiersma naar de Tweede Kamer gestuurd. In het oorspronkelijk kon het …

Meer informatie


Geen aftrek liquidatieverlies bij goede aankoop deelneming

Voor een holding kan het interessant zijn om aannemelijk te maken dat de acquisitie van een tussenhoudster eigenlijk een miskoop was. Dit kan een beperking van de aftrek van een eventueel liquidatieverlies voorkomen. Een bv koopt in 2004 van een derde 74% van de aandelen in een Limited (Ltd.) De indirecte moedermaatschappij van de bv …

Meer informatie